Co to jest FairTruck?
Ideą „FairTruck“ jest przyznanie pieczęci firmom, które dobrowolnie zobowiązują się do zagwarantowania uczciwego, przejrzystego i odpowiedzialnego postępowania z profesjonalnymi kierowcami. Jednocześnie ci zawodowi kierowcy otrzymują platformę, aplikację do oceny partnerów FairTruck lub anonimowo zgłaszają przypadki naruszenia zasad, których należy przestrzegać.
Partnerzy FairTruck zobowiązują się do przestrzegania katalogu kryteriów, których przestrzeganie jest następnie monitorowane i oceniane przez uczestniczących w nim zawodowych kierowców. Poważne naruszenie kryteriów może prowadzić do sankcji, w tym do cofnięcia pieczęci.
FairTruck ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wydajności zawodowych kierowców oraz wartości transportu i logistyki.